Gmina Wieliczki
Dane Tele@dresowe
Urząd Gminy w Wieliczkach
ul. Lipowa 53 19-404 Wieliczki
087 521 42 25, 087 521 42 13
fax. 087 521 42 77
www.bip.bazagmin.pl/wieliczki
 
www.gminawieliczki.w.pl
 
Historia Gminy Wieliczki

W wykopalisk znalezionych na terenie gminy można wnioskować, że już kilka tysięcy lat temu mieszkali 
tutaj ludzie. Zródła podają, że w pobliżu Cimoch znaleziono w ubiegłym stuleciu dwie kamienne motyki oraz 
jedną motykę kamienną 
w samej wsi. Znaleziono też dwa topory kamienne. Ślady osadnictwa pochodzą z okresu wczesnej epoki 
żelaza (700 p.n.e.   300 p.n.e.).  później ziemie te zamieszkiwali Jaćwingowie. Kres ich istnienia położył 
Zakon Krzyżacki.  Najstarsze wzmianki o nadaniu ziem dotyczą wsi Sobole. W 1471 roku Komtur z 
Pokarmina nadał Stanisławowi Litwinowi na prawie magdeburskim 15 włók. Osadnictwo na szerszą skalę 
rozpoczyna się po shołdowaniu Prus prze Polskę w 1525 roku.  Wieliczki istniały już w 1540 roku i składały
 się z trzech włók sołeckich oraz 40 uprawianych przez chłopów czynszowych na prawie chełmińskim. 
Parafia ewangelicka powstała przed 1552 rokiem, szkołe zorganizowano wkrótce po tym. Pierszym 
pastorem był Stanisław Rybiński   szlachcic polski. W 1600 roku we wsi mieszkali sami Polacy. Spokojne 
życie mieszkańców wsi było przerywane przez różne  zawieruchy dziejowe . 1 656 roku najazd Tatarów 
zniszczył wieś, został spalony również kościół. Na początku XVIII wieku mieszkańców zdziesiątkowała 
klęska zarazy.  Rozwój regionu rozpoczął się w drugiej połowie XIX wieku. Szczególnie widoczne było to 
w Cimochach. We wsi znajdowała się komora celna, przez którą przechodziły towary importowane z 
carskiej Rosji, jak len, zboże płótno. W XIX wieku docierał tu prywatny omnibus. W 1860 roku założono 
w Cimochach urząd pocztowy. W czasie I wojny światowej w 1915 roku wybudowano linię kolejową 
Olecko   Suwałki, co znacznie ożywiło gospodarkę.  Okolice Wieliczek długo i skutecznie broniły się przed 
germanizacją. Jeszcze w 1890 roku na ogólną liczbę 4692 parafian, Polaków było 3970. Pozytywną rolę w 
obronie polskości odegrała parafia ewangelicka. Pastor J. Fryderyk Schrage był jednym z twórców uchwały
 synodu w Olecku, w której protestowano przeciwko usuwaniu języka polskiego ze szkół. Również 
mieszkańcy bronili swej polskości. Jednym z nich był Jan Jenczio (1797   1884), który całe życie spędził w 
Markowskich. Był człowiekiem głęboko religijnym, pisywał artykuły i wiersze do  Kalendarza Królewsko   
Pruskiego .  Wybitną postacią wywodzącą się z Wojnas był Krystyn Lach Szyrma. Był profesorem filozofii 
na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w Powstaniu Listopadowym w randze pułkownika. W 
działalności naukowej szczególnie zasłużył się jako prekursor i inicjator badań etnograficznych.  Leżące w 
strefie przygranicznej tereny naszej gminy były widownią pierwszych starć bitewnych. Podczas I wojny 
światowej Cimochy zostały zajęte z 3 na 4 sierpnia 1914 roku przez kawalerię rosyjską, która posuwała się 
w kierunku zachodnim, staczając potyczki z Niemcami.  W czasie II wojny światowej oddział Suwalskiej  
Brygady Kawalerii otrzymał zadanie rozpoznania nieprzyjaciela na kierunku Raczki   Cimochy. W nocy z 2 
na 3 września1939 roku oddział pod dowództwem majora Witkowskiego przekroczył ganicę i omijając 
Cimochy na południu wszedł na drogę Cimochy   Olecko. W walce zdobyto stanowisko ogniowe broni 
maszynowej, strażnicę Grenzschutzu, stację kolejową i inne obiekty wojskowe. Wieliczki swoją nazwę 
wzięły najprawdopodobniej od rodowego nazwiska   Wieliczek. Musiała to być całkiem spora miejscowość, 
skoro już przed 1522 rokiem powstała parafia. Niedługo później zorganizowana została w Wieliczkach 
szkoła. Ze spisu dokonanego w 1600 roku wynika, że mieszkali tu sami Polacy. Urząd pocztowy został 
założony w 1870 roku. Jednym z ciekawszych i coraz rzadziej spotykanych obiektów jest liczący ponad 
300 lat, dobrze zachowany, modrzewiowy kościół z 1677 roku.  Warto tu obejrzeć także młyny wodne z 
przełomu XIX i XX wieku znajdujące się w Starostach i Nowym Młynie. Na terenie gminy znajdują się też 
liczne  cmentarze z I wojny światowej w Sobolach, Wieliczkach, Norkach, Nowym Młynie i 
Markowskich. 
ugwieliczki@onet.pl
Położenie Gminy
 Gmina Wieliczki położona jest na południe od Olecka, 
liczy około 3.700 mieszkańców. Składa się z 21 
sołectw,  
ludność mieszka w 29 miejscowościach (z koloniami). 
Gmina zajmuje obszar 141 km kw. 
Jest to teren typowo 
rolniczy, gospodarstwa indywidualne zajmują obszar 9 
647 ha. W gminie jest około 400 gospodarstw 
indywidualnych.  Lasy i wody zajmują obszar 4 424 ha. 
Krajobraz ma bardzo urozmaicone tereny. Największe 
wzniesienia to wzgórza leżące  na południowy wschód 
od miejscowości Cimochy   187 m n.p.m. i na 
południowy zachód od Małego Olecka   187 m n.p.m.
Walory turystyczne
 
Walory turystyczne Wieliczek polecamy dla tych, 
którzy szukają azylu, są zwolennikami ciszy i spokoju, 
 ponieważ są tu jeszcze nie odkryte przez turystów 
miejsca. Duże obszary zieleni, jeziora i rzeki sprzyjają  
uprawianiu aktywnego wypoczynku. Pole namiotowe, 
leżące nas jeziorem Olecko Małe, może stać się  
doskonałą przystanią dla turysty. 
Malowniczo położone wśród wzgórz jezioro oferuje bogactwo ryb i możliwość uprawiania sportów wodnych. Na 
terenie gminy istnieją również dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych, szczególnie narciarstwa. Do 
największych skupisk leśnych na terenie gminy należy lasprzy drodze Wieliczki   Cimochy, tzw. Bór Kleszczewski. 
Wieliczki leżą nad jeziorem Olecko Małe. Jest to typowe jezioro rynnowe   głębokie (38,3 m) o wysokich brzegach. 
Przepływa przez nie rzeka Lega, która płynąc dalej przez gminę, opuszcza ją w rejonie wsi Gąsiorówko.  
Wiedzie tu szlak kajakowy prowadzący do jeziora Selment Wielki w pobliżu Ełku. Przez teren gminy prowadzą główne 
trasy dróg łączące Suwałki   Olecko, Wieliczki   Ełk, Olecko   Augustów.
  
Infrastruktura Gminy
Oferta Inwestycyjna
Wieliczki 2005, Marek Kowalewski